Hình ảnh tiến độ xây dựng Tháp A , Tháp B đã xong các hạng mục lắp cửa sổ, cửa gỗ, gạch

20180530_110225

20180530_110050

20180530_102819

20180530_10404320180530_105641

20180530_105633

20180530_105610

20180530_105556

20180530_105112

20180530_105019

20180530_105002

20180530_104915

20180530_104519

Hình ảnh tiến độ đổ Bê tông Tầng 23-24

tiendo-centana_20171117_102327tiendo-centana_20171117_102403tiendo-centana_20171117_102415tiendo-centana20171117_102342tiendo-centana20171117_102345

Hình ảnh tiến độ đổ Bê tông tầng 4-5
tiendo-thang6

tiendo-thang62

tiendo-thang64

tiendo-thang65

tiendo-thang66

tiendo-thang67

tiendo-thang68

tiendo-thang69

tiendo-thang676

Hình ảnh đổ bê tông sàn 2
anh1anh2anh4anh6anh7

anh-1

anh-2

anh-3