Dự án đang hoàn thiện sơn bên ngoài tòa nhà tháp A – B

Tien-do-cen-tana-Thuthiem-_140852Tien-do-cen-tana-Thuthiem-140707Tien-do-cen-tana-Thuthiem-_140804Tien-do-cen-tana-Thuthiem-_140750

Tien-do-cen-tana-Thuthiem-_140754

Tien-do-cen-tana-Thuthiem-_140841Tien-do-cen-tana-Thuthiem-f641171f4e50Tien-do-cen-tana-Thuthiem-435056b5c24Tien-do-cen-tana-Thuthiem-f043111d4852Tien-do-cen-tana-Thuthiem-3e14df4a8605

Hình ảnh tiến độ đổ Bê tông Tầng 16-17

Tien-do-centana (1)Tien-do-centana (3)Tien-do-centana (4)Tien-do-centana (5)Tien-do-centana (6)Tien-do-centana (7)Tien-do-centana (8)Tien-do-centana (9)Tien-do-centana (10)