Tiến độ dự án

tiendo-centana_20171117_102327

17/11/2017

Tiến độ xây dựng tháng 11/2017

Hình ảnh tiến độ đổ Bê tông Tầng 23-24

Xem thêm
Tien-do-Thuthiem-thang10 (9)

24/10/2017

Tiến độ xây dựng tháng 10/2017

Hình ảnh tiến độ đổ Bê tông Tầng 19-20

Xem thêm
Tien-do-centana (5)

26/09/2017

Tiến độ xây dựng tháng 9/2017

Hình ảnh tiến độ đổ Bê tông Tầng 16-17

Xem thêm
Tiendo-thang08

01/08/2017

Tiến độ xây dựng tháng 08/2017

Hình ảnh tiến độ đổ Bê tông Tầng 13-14

Xem thêm
tien-do-xay-dung-t7_2580

05/07/2017

Tiến độ thi công tháng 07/2017

Hình ảnh tiến độ đổ Bê tông Tầng 8 – Tầng 9

Xem thêm
tiendo-thang69

10/06/2017

Tiến độ thi công tháng 06/2017

Hình ảnh tiến độ đổ Bê tông tầng 4-5

Xem thêm
hinh-tiendo-centana1

17/05/2017

Tiến độ thi công tháng 05/2017

Hình ảnh tiến độ đổ Bê tông tầng 3

Xem thêm
anh6

12/04/2017

Tiến độ thi công tháng 04/2017

Hình ảnh đổ bê tông sàn 2

Xem thêm
20170315_170205
tien-do-thang-38

03/03/2017

Tiến độ Tháng 03/2017

Đã hoàn thành phần móng.

Xem thêm