Tiến độ dự án

13/11/2016

Tháng 10/2016

Móng công trình đang dần hoàn thiện.

img_1371

img_1372