Tiến độ dự án

03/03/2017

Tiến độ Tháng 03/2017

Đã hoàn thành phần móng.
tien-do-thang-33tien-do-thang-36tien-do-thang-37tien-do-thang-34

tien-do-thang-38tien-do-thang-32tien-do-thang-31tien-do-thang-311tien-do-thang-310tien-do-thang-39tien-do-thang-35