Tiến độ dự án

18/12/2016

Tiến độ Tháng 12

Đang thi công hoàn thành phần móng.

img_1969img_1974img_1972