Tiến độ dự án

23/06/2018

Tiến độ tổng quan bên ngoài dự án Centana Thủ Thiêm tháng 06/2018

Tiến độ tổng quan bên ngoài dự án Centana Thủ Thiêm tháng 06/2018

DCIM100MEDIADJI_0928.JPG

DCIM100MEDIADJI_0914.JPG

DCIM100MEDIADJI_0907.JPG

DCIM100MEDIADJI_0901.JPG

DCIM100MEDIADJI_0898.JPG

DCIM100MEDIADJI_0884.JPG

DCIM100MEDIADJI_0878.JPG