Tiến độ dự án

03/08/2018

Tiến độ xây dựng tháng 07/2018

Hình ảnh tiến độ xây dựng Tháp A , Tháp B đã thi công xong các hạng mục lót sàn gỗ, thiết bị vệ sinh, cửa tầng 4, Tầng 5, Tầng 6

Tien-do-thang-0720183Tien-do-thang-0720182Tien-do-thang-0720181Tien-do-thang-072018

Tien-do-thang-072018-4

Tien-do-thang-072018-2

Tien-do-thang-072018-3

Tien-do-thang-072018-6

Tien-do-thang-072018-7