Tiến độ dự án

01/08/2017

Tiến độ xây dựng tháng 08/2017

Hình ảnh tiến độ đổ Bê tông Tầng 13-14

tiendo-centana13
tiendo-centana14

tiendo-centana15

tiendo-centana16

tiendo-centana1tiendo-centana3tiendo-centana4tiendo-centana5tiendo-centana6Tiendo-thang08
Tiendo-thang08-2