Tiến độ dự án

05/09/2018

Tiến độ xây dựng tháng 08/2018

Dự án đang hoàn thiện sơn bên ngoài tòa nhà tháp A – B

Tien-do-cen-tana-Thuthiem-_140852Tien-do-cen-tana-Thuthiem-140707Tien-do-cen-tana-Thuthiem-_140804Tien-do-cen-tana-Thuthiem-_140750

Tien-do-cen-tana-Thuthiem-_140754

Tien-do-cen-tana-Thuthiem-_140841Tien-do-cen-tana-Thuthiem-f641171f4e50Tien-do-cen-tana-Thuthiem-435056b5c24Tien-do-cen-tana-Thuthiem-f043111d4852Tien-do-cen-tana-Thuthiem-3e14df4a8605