Tiến độ dự án

06/10/2018

Tiến độ xây dựng tháng 09/2018

Dự án Centana đã hoàn thành các hạng mục lắp đặt cửa, thiết bị vệ sinh, sàn gỗ tháp A , Tháp B

Tien-do-centana-thang-09-2018-6Tien-do-centana-thang-09-2018-5Tien-do-centana-thang-09-2018-4Tien-do-centana-thang-09-2018-3Tien-do-centana-thang-09-2018-2Tien-do-centana-thang-09-2018-1Tien-do-centana-thang-09-2018-6