Tiến độ dự án

24/10/2017

Tiến độ xây dựng tháng 10/2017

Hình ảnh tiến độ đổ Bê tông Tầng 19-20

Tien-do-Thuthiem-thang10 (1)Tien-do-Thuthiem-thang10 (3)Tien-do-Thuthiem-thang10 (4)Tien-do-Thuthiem-thang10 (5)Tien-do-Thuthiem-thang10 (6)Tien-do-Thuthiem-thang10 (7)Tien-do-Thuthiem-thang10 (8)Tien-do-Thuthiem-thang10 (9)Tien-do-Thuthiem-thang10 (10)