Tiến độ dự án

02/11/2018

Tiến độ xây dựng tháng 10/2018

Những hình ảnh tiến độ xây dựng tháng 10/2018 của dự án Centana Thủ Thiêm

Tien-do-thang-10-05Tien-do-centana-thang-09-2018-6
Tien-do-thang-10-17Tien-do-thang-10-01
Tien-do-thang-10-17

Tien-do-thang-10-14

Tien-do-thang-10-03

Tien-do-thang-10-13

Tien-do-thang-10-11

Tien-do-thang-10-12