Tiến độ dự án

17/11/2017

Tiến độ xây dựng tháng 11/2017

Hình ảnh tiến độ đổ Bê tông Tầng 23-24

tiendo-centana_20171117_102327tiendo-centana_20171117_102403tiendo-centana_20171117_102415tiendo-centana20171117_102342tiendo-centana20171117_102345