Tiến độ dự án

15/12/2017

Tiến độ xây dựng tháng 12/2017

Hình ảnh tiến độ đổ Bê tông Tầng 27-28

Tien-do-thuthiem-centana (6)

Tien-do-thuthiem-centana (1)

Tien-do-thuthiem-centana (2)

Tien-do-thuthiem-centana (3)

Tien-do-thuthiem-centana (4)

Tien-do-thuthiem-centana (5)