Tiến độ dự án

03/01/2019

Tiến độ xây dựng tháng 12/2018

Block A đang sắp sửa bàn giao, Block B đã hoàn thành các hạng mục vệ sinh từ tầng 3 đến tầng 6. Ngoại khu đang triển khai sắp hoàn thành

27502a31e6e105bf5cf0a22a75e4ba34596a0025c411d04be59806c65f896effdd5cf48f17d14e9ef54c9e575287b1d9e896Tien-do-thang-072018-4tien-do-du-an-12-2018Tien-do-cen-tana-Thuthiem-f641171f4e50fd4e87bcb06f53310a7etien-do-du-an-12-20182tien-do-du-an-12-20183