Tiến độ dự án

26/09/2017

Tiến độ xây dựng tháng 9/2017

Hình ảnh tiến độ đổ Bê tông Tầng 16-17

Tien-do-centana (1)Tien-do-centana (3)Tien-do-centana (4)Tien-do-centana (5)Tien-do-centana (6)Tien-do-centana (7)Tien-do-centana (8)Tien-do-centana (9)Tien-do-centana (10)